30aaa

jste zde: úvodní » Výstavy » Postřehy z výstavy mláďat v Olomouci


Postřehy z výstavy mláďat v Olomouci

 

 Zveřejněno v časopise Chovatel 11/2016

Celostátní výstavnictví drobných hospodářských zvířat chytilo čerstvý vítr do plachet. Po letech strávených na výstavách v Lysé nad Labem jsme se mohli těšit na spolupráci s výstavními areály v dalších koutech naší vlasti. Jednou z prvních vlaštovek byla letošní přehlídka „mláďat“ ve spolupráci s Výstavištěm Flora Olomouc. Hostitelské město je přirozeným centrem regionu střední Moravy a nachází se v samém srdci úrodné Hané. Honosí se zachovalými a udržovanými památkami, včetně pověstného orloje. V příštím roce oslaví kulaté výročí. Uplyne 1 000 let od první zmínky, kterou lze považovat za založení města. Nedílnou součástí krajského města, obklopeného úrodnými lány, je olomoucké výstaviště. Díky téměř stoleté tradici národohospodářských výstav je olomoucké výstavnictví pojmem především u návštěvníků se vztahem k rodné hroudě. Vyvrcholením výstavních veletrhů představuje zahradnická výstava s názvem Flora Olomouc.

Záplava květů a zralého ovoce přináší návštěvníkům potěšení na všech frontách. Na své si přijdou snad všechny lidské smysly. Rozličné tvary, barvy a vůně květů spolu s dozrálým ovocem jsou doslova balzámem na duši. Dle statistiky návštěvnosti se zdá, že hospodářské výstavy jsou v Olomouci oblíbené a hojně navštěvované. Jedna věc olomouckému výstavnictví do teď chyběla. Součástí hospodářství byla v minulosti kromě rostlinné výroby vždy domácí zvířata. Ta byla na výstavišti v posledních létech popelkou. A právě náš ČSCH sdružující milovníky holubů, drůbeže a králíků mohl svojí tradiční výstavou zpestřit program veletrhů Flora Olomouc.

 

Prodejní chovatelská přehlídka, s pracovním názvem „mláďata“, měla na výstavišti, dle slov jejího ředitele Ing. Jiřího Uhlíře, premiéru. Přesto přehlídka drobných zvířat nebyla pro město úplnou neznámou. Dle pamětníků mohla navázat na veletrhy hospodářských zvířata v městských parcích a sadech z 30. a 40. let minulého století. V době První republiky byly zemědělské výstavy v Olomouci běžné.

Premiéru měla také 1. celostátní výstava výletků holubů. Počtem 137 přihlášených zvířat, včetně dodatku, byla pouze doplňkem 46. výstavy králíků. Zato 8. výstava drůbeže dokázala, že se již na „mláďatech“ zabydluje. Slušně byla zastoupená zdrobnělá a lehká plemena slepic. Jinak tomu bylo u velkých, ale také některých středních plemen. Těch bylo jako šafránu. Zářijový termín z hlediska zootechnického bude pravděpodobně i v budoucnosti patřit především králíkům. Na nich stojí a padá celostátní výstava mláďat.

A jaká byla letošní přehlídka z pohledu řadových návštěvníků? Při vstupu do haly jsme prožívali stejně jako ostatní chovatelé, chvilky napětí a vzrušení. V hlavě jsme měli mnoho otázek. Jak dopadly vystavená zvířata, co pro nás přichystali pořadatelé přehlídky, potkáme spřátelené duše?

Flora Olomouc nás mile překvapila. Přehlídka se nacházela ve velké hale utopené v nádherném udržovaném parku. Expozice zvířat se rozkládala v přízemí budovy doplněná výstavním prostorem na ochozu v patře. Vedle pokladen usilovaly o přízeň návštěvníků stánky prodejců. Na ně navazovala expozice chovatelů střední Moravy a také nám blízké zastoupení časopisu Chovatel.

 Před hlavním vchodem poutníky vítala rodinka jihoamerických kopytníků. Jednalo se o lamy, blízké příbuzné hrbatých velbloudů. Jejich roztomilý kukuč obdivovaly především děti. Lamy si zájem návštěvníků náležitě užívaly. Jednalo se vlastně o takové maskoty výstavy s krásnou stájí připomínající zahradní domek. I po zavření brány, kdy se olomoucké výstaviště zahalilo do příkrovu noci, se mohly lamy cítit jako pravé celebrity. Na jejich bezpečnost dohlížela ochranka. Ta hlídala i ostatní vystavená zvířata. Těch bylo na výstavě přes tři tisíce kusů. Což řadilo přehlídku z hlediska počtu zvířat mezi úspěšné expozice. Všechna vystavená zvířata se nacházela v jedné hale. Zajímavý pohled na dlouhé řady klecí se naskytl z ochozu. Chovatelskou přehlídku lze vnímat všemi smysly. Kromě zraku, můžeme zapojit například sluch, hmat, čich a možná i pověstný šestý smysl. Vnímavý chovatel si zkrátka dokáže takovéto vrcholné výstavy užívat, dle libosti.

Králíci se nacházeli v přízemí centrální haly výstaviště. Budova byla dobře osvětlená a větraná. Což byly nezbytné atributy příjemné prohlídky. Uspořádání klecí bylo klasicky v řadách, doplněné uličkami. Pro lepší pohyb návštěvníků chyběl průchod u prosklených stěn. V některých místech musely klece obtékat přítomné sloupy. Podestýlka byla bohatá, péče o bezpečnost a krmení zvířat příkladná. Vystaveno bylo přes 3 000 králíků. Odborné hodnocení bude zajisté předmětem článku jiného dopisovatele.

 Jelikož kopeme za klub Chovatelů českých albínů a hototských bílých dovolíme si malou poznámku. Expozice byla slušně obsazená. Dle našeho mínění vyhrál zaslouženě domácí chovatel. Překvapilo poměrně dost výluk na vadná pírka a umístění cen. Mezi posuzovateli bývá zvykem, pokud to okolnosti dovolí, rozdělit ceny mezi více chovatelů. Podobná praxe funguje i v chovatelsky vyspělém Německu. To se u kolekce 55 albínů nepodařilo.

Pokud se podíváme na výstavu drůbeže, můžeme říci, že byla rozdělená do dvou expozic. Jedna se nacházela vpravo od hlavního vstupu. Tam byla doplněná expozicí holubů. Další část se nacházela v dobře osvětleném patře. Uspořádání bylo jiné, než jsme na celostátních výstavách zvyklí. Bývalo pravidlem řadové uspořádání klecí pro jednotlivce. Drůbež v Olomouci se nacházela většinou v kolekcích 1,1 ve voliérách. Je otázkou, který způsob je lepší. Každý má své výhody. Olomoucká expozice se jevila zajímavější z hlediska etologie. Společná expozice obou pohlaví umožnila lepší sledování životních projevů. Podestýlka u drůbeže byla podobně jako u králíků dostatečná. Přestože zářijový termín není ideální z hlediska výstavní kondice, zvláště u menších plemen drůbeže jsme mohli vidět již hotové jedince.

Poslední expozicí byli holubi. Jak již bylo řečeno, holubáři měli premiéru. Přesto jejich expozice budila určité rozpaky. A to počtem vystavených zvířat a stupněm dopeření. Mladým holubům zkrátka také nesvědčí časný termín. Doufáme, že se nejednalo zároveň o premiéru, první představení a derniéru, poslední vystoupení. Pokud použijeme opět divadelní mluvu, doufáme, že budou ještě nějaké reprízy, další ročníky. Holubáře možná překvapila neobvyklá informace ve výstavním katalogu. V rubrice „posuzovali na výstavě“ na ně čekalo překvapení. V kategorii králíci a drůbež byl tradičně pod vedoucím posuzovatelem seznam ostatních soudců. U holubů bylo napsáno: „Holubi budou posouzeni posuzovateli, kteří jsou členy ÚOK CHH.“ Až zažloutnou listy výstavního katalogu, budou za mnoho let holubářští badatelé těžko dohledávat, která jména se za touto větou skrývají. Příjemným překvapením byla úvodní expozice domácích voláčů. Požehnanou Hanou dobře reprezentovali rousní volatí krasavci, hanáčtí voláči.  Na závěr si dovolíme malou poznámku k staroholandským kapucínům. Překvapil nás velký počet výluk. Ať byl důvod jakýkoliv, na celostátní výstavě se jedná vždy o překvapení.

Mnoho chovatelů, včetně nás, spojilo návštěvu výstavy mláďat s poznáváním hojných památek hanácké metropole a okolí. Dobrým průvodcem po pamětihodnostech a vlastně i pozvánkou byl úvodník hlavního organizátora přehlídky Václava Uličného. Přestože velký kus manažerské práce ležel na jeho bedrech, mezi představené výstavního výboru a čestného předsednictva se nějak nevešel…

Díky pozvánce přítele Uličného, ale také pěknému slunnému počasí, se chovatelé ze všech koutů naší vlasti potkávali nejenom na přehlídce zvířat, ale také při prohlídce města. Za návštěvu stály také zoologické zahrady v Olomouci a blízkém Zlíně. Zajímavý byl také sobotní koncert na počest vojevůdce maršála Josefa Radeckého, v podání armádního souboru před olomouckým orlojem. Atmosféra koncertu a stmívající se náměstí, s dominantou barokního morového sloupu, přímo vybízela ke snění. Pokud jste přivřeli oči a zaposlouchali jste se do řízné muziky starých maršů, mohli jste se lehce přenést do doby monarchie, císařepána a batalionů oblečených do parádních uniforem. Od husarských a dragounských písní je jenom krůček k holubům dragounům. Holubi s hrdě zdviženou hlavou, byli chováni již v 18. století a jejich krásu jsme mohli obdivovat na olomouckém výstavišti.

 Když už jsme se zastavili u dragounů, zmíníme ještě jednu zajímavost. Krásné povídání o dragounech proběhlo před mnoha lety při školení posuzovatelů holubů.Přítomným posluchačům o nich poutavě povyprávěl docent vojenské historie Sylvestr Chrastil.

 A jelikož slovo dragoun je společné pro plemeno holubů i jízdní pěchotu, diskuze se dotýkala obou témat. Z debaty jsme se dozvěděli, že opěvovaní dragouni byli obdivovaní pro krásné uniformy, rychlé a cvičené koně a odvahu. Uznání nacházeli především mezi něžným pohlavím.

A když mluvíme o uniformách starého mocnářství, zmíníme se ještě o další části výstroje vojáků a jejich vztahu k našemu chovatelskému koníčku. Jedná se o přilby, nazývané fedrpuš (německy Federbush). Používaly je jednotky horských myslivců, četnictva a také byly součástí některých uniforem generálů. Helmy byly zdobené „lesem per“. Používaly se především černé, zeleně lesklé kohoutí srpy. U generálů přilbu zdobilo pštrosí peří. Traduje se, že hlavními dodavateli srpů byli tehdejší chovatelé slepic minorek. Jejich oblibě a značnému rozšíření přispěla, kromě dobré snášky, poptávka po kvalitních černých ocasních pérech. Dodávat pro ozbrojené složky býval prý výnosný obchod.

Od malého přenesení v čase se vrátíme zpět k celostátní výstavě v Olomouci. Naše povídání je však u konce. Na závěr si vypůjčíme slova našeho předsedy Mirka Krofta z úvodníku v průvodci výstavou. Můžeme říci, že snad každý návštěvník si na olomoucké celostátní výstavě dokázal najít ten svůj šálek kávy a domů se vracel s pocitem příjemně stráveného času.

 

Text a foto

Ing. Aleš a Bc. Daniela Bukovských

 

Foto:

1-Gigant bílý vystavovatele Jaroslava Kohouta

2-Králík a kohout, maskoti na výstavě mláďat v Olomouci

3-Chovatelé ze západu Čech v Olomoucké ZOO

4-Hala výstaviště s upoutávkou na přehlídky

5-Tomáš Marušák a spol. při prodeji zvířat na výstavě

6-V hanácké metropoli nemohl chybět rousný hanácký voláč

7-8-U vstupu do veletržní haly vítaly návštěvníky lamy jihoamerické

9-Na výstavě bylo předvedeno 55 českých albínů

10-Výstaviště Flora Olomouc pamatuje s programem i na nejmenší návštěvníky

11-Pohled na 46. Celostátní výstavu mladých králíků z ochozu výstavní haly

12-Na přehlídce bylo předvedeno 23 kusů českých slepic

13-Stánek krajského sdružení ČSCH

14-Podvečer na olomouckém náměstí patřil v sobotu vojenským maršům na počest vojevůdce maršála Radeckého

 

14-Podvečer na olomouckém náměstí patřil v sobotu vojenským maršům na počest vojevůdce maršála Radeckého

foto - 6675foto - 6676foto - 6677
foto - 6678foto - 6679foto - 6680
foto - 6681foto - 6682foto - 6683
foto - 6684foto - 6685foto - 6686
foto - 6687foto - 6688

Vytisknout stránku

Adresa
Zemědělská usedlost
Klatovská 56/384
321 00, Plzeň - Litice

Tel: +420 603 538 950, +420 604 237 944
E-mail: zoofarma@seznam.cz

Mapa

Aktuality - Novinky

První vlaštovka u nás jaro nedělá...

vydáno:23.03.2019

img

Letos přiletěly vlaštovky brzy. Na drátech cvrlikaly, švitořily už 23.3.2019.Loni jsme...

»více

Chovatelská přehlídka v Kolešovicích 8.-10.2.2019

vydáno:00.00.0000

img

Starobylá budova bývalé fary hostila počátkem února chovatelskou přehlídku.Několik fotografií...

»více

"Venčení" poníků

vydáno:19.01.2019

img

                                                                                                 ...

»více

»archiv novinek

© Všechna práva vyhrazena ZOOfarma - činčily

Tvorba webových stránek ANT studio.cz