14aaa

jste zde: úvodní » Publikované články » Nejenom v Horní Bříze seznamují mládež s chovatelským koníčkem


Nejenom v Horní Bříze seznamují mládež s chovatelským koníčkem


 

Jedním z problémů našeho svazu je nedostatek mladých chovatelů a tím i našich pokračovatelů. Často slyšíme, že mladá generace dává přednost zábavě prostřednictvím počítačů a o chovatelství nejeví zájem. Mnoho okresních uskupení na práci s mládeží v podstatě rezignovalo.  Ale jsou po republice spolky, kde si chovatelé našli cestu k mladé generaci. A v těchto organizacích musíme hledat ponaučení, jak oslovit současnou mládež a nadchnout ji pro chovatelský koníček.

 

Než se dostaneme k chovatelům v Horní Bříze, můžeme uvést příklad z jihočeské Blatné. Zdejší základní organizace zažila v posledních letech nebývalý rozvoj. Vedení organizace, v čele s předsedou MUDr. Romanem Petrem, dokázalo kolem sebe vytvořit partu mladých chovatelů. Pro své členy připravili zajímavý klubový život a rozličné aktivity. Chovatelství oslovilo na Blatensku postupně další mladé lidi a oproti jiným spolkům nábor připomíná lavinu. V dnešní době čítá základní organizace okolo sedmdesáti členů a její počty jsou neustále v pohybu. Když to shrneme, chovatelství se zde stalo doslova módní záležitostí. To jsou argumenty, na které slyší i konšelé z místní radnice. Díky jejich podpoře si můžou blatenští chovatelé dovolit vylepšovat svůj chovatelský areál a pro své členy organizovat, kromě výstav, zájezdy na vrcholné přehlídky u nás i v zahraničí.

 

Ale i blatenští chovatelé se ocitli na křižovatce. Při povodni v roce 2002 přívalové masy bahnité vody z protržených rybníků zdevastovaly jejich areál natolik, že padaly protichůdné návrhy. Rozhodovali se, zda má organizace zaniknout nebo pokračovat. Rozhodnutí to bylo doslova hop nebo trop. Vyslovili se nakonec správně. Chovatelé postižení vodním živlem dali hlavy dohromady a přiložili ruku k dílu. Výsledkem byla nová hala a rozvíjející se organizace. Jak se říká: „Co tě nezabije, to tě posílí“. Pro rozšíření atraktivity jednotlivých výstav a tím i zvýšení návštěvnosti, pořádají ve svém areálu trhy exotického ptactva, speciální výstavy králíků a v létě zde mladí chovatelé mohou obdivovat expozici klubu chovatelů morčat.

 

 Z posledních akcí konce roku 2011, které jsme v blatenském areálu osobně navštívili, můžeme uvést předvánoční setkání přátel moravského pštrosa. Mladé generaci předával své zkušenosti nestor jihočeského holubářství Miroslav Pileček. Dalším přednášejícím byl známý chovatel a znalec pštrosů, Václav Čejka. Oba posuzovatelé seznámili přítomné, formou stolního hodnocení a veřejné diskuze, s klady a zápory vystavených holubů. Vzpomínalo se také na posuzovatelský um přítele Václava Švehly. Pověstná byla jeho hluboká znalost lesku a barvy, zvláště u červených moravských pštrosů. A jak to vypadalo na této akci z kulinářského hlediska? Pro návštěvníky byly připravené zabijačkové hody zdarma! Černá polévka, jelítka i jitrnice šly na dračku. To jinde nezažijete…

 

 Blatenští chovatelé si našli cestu i k místním chovatelům poštovních holubů. V jejich chovatelském areálu se letos prvně konala výstava Oblastního sdružení poštovních holubů Prácheň. Spolupráce těchto spolků na místní úrovni zvyšuje všem chovatelům společenskou prestiž. Pro obyvatele Blatné a okolí se místní chovatelé stávají zájmovou organizací s bohatým programem a důležitým partnerem v rozvoji volnočasových aktivit nejenom pro mládež.

 

MUDr. Roman Petr, pracovně ortoped v nemocnici v Písku, dokáže oslovit i starší generaci chovatelů. Je vyhlášeným specialistou na operace kyčelních kloubů. To se rozkřiklo mezi chovateli, co už něco pamatují a sužuje je nemoc artróza. Se svými neduhy se svěřují do péče lékaře se stejným koníčkem.  A na pooperačních pokojích to pak mezi pacienty vrká a kokrhá….

 

 

 

Ale vraťme se k chovatelům ze severního Plzeňska. Jejich organizace v Horní Bříze nedosahuje blatenských rozměrů, ale i v jejích řadách nalezneme mladší chovatele a partu lidí, která investuje mnoho energie do chovatelských aktivit a práce s mládeží.  Je to již několik let co organizace tak zvaně chytila „druhý dech“ a pustila se do pořádání chovatelských výstav. Při volbě místa pro svoji přehlídku měli chovatelé z Horní Břízy šťastnou ruku. Výstavu pořádají v areálu základní školy.

 

 

 

I v loňském roce, v sobotu 8. října 2011, byla na dvoře moderní školy pořádaná chovatelská výstava, zahrnující především holuby, králíky a ukázku některých plemen drůbeže. Návštěvníci mohli spatřit také nutrie a fretky. Pro děti a ostatní obyvatele města Horní Břízy byl připraven bohatý doprovodný program. Ve školních třídách to hučelo jako v úlu. Největší ohlas měly připravené chovatelské soutěže. Poznávačka peří domácích a exotických ptáků a vyfouklých vajec různých plemen drůbeže byla pro mnohé těžkým oříškem. Děti se také pomocí mikroskopů seznamovaly s tajemným světem mikroorganizmů. Dále poznávaly plemena domácích zvířat a pokoušely se o jejich stručnou charakteristiku.  Nejmladší žáčci skládali puzzle se zvířecí tématikou.

 

Výstava se konala na podzim, v čase sklizně úrody ze zahrádek a sadů. V jedné školní učebně, proto nechyběla ukázka výsledků práce místních pěstitelů. Asi největší ohlas měla ochutnávka jednotlivých odrůd jablek a ostatních výpěstků.

 

Další třída připomínala doslova tržiště s drobnými zvířaty. Místnost byla plná papoušků, křečků, zakrslých králíčků, morčat a dalších domácích mazlíčků. Mezi klecemi bylo plno dětí, majitelů svých chovanců a navzájem si vyměňovaly své zkušenosti s chovem. Na školní tabuli nás upoutala pestrobarevná malba zástupců živočišné říše doplněná abstraktními motivy rostlin. V další třídě, kde se dětem věnovali manželé Lisnerovi, vévodila na černé tabuli veliká kresba křídou. Obrázek představoval několika násobně zvětšený model živočišné buňky, základního stavebního kamene všech živých organizmů.  Na lavicích se nacházely entomologické krabice plné rozličných druhů motýlů, brouků a dalšího hmyzu. K dispozici byly i dětmi vyhledávané počítače s přírodní tématikou.

 

Chovatelský den dotvářela zajímavá výstava hub a soutěžní galerie obrázků a keramických sošek domácích zvířat. Podle množství dětí na této akci lze tvrdit, že program byl dobře připravený, byl pestrý a dokázal mládež formou her zapojit do chovatelského dne. A podle vlastních zkušeností s našimi dětmi musíme konstatovat, že vymyslet lákavý plán pro dnešní mládež je tvrdým oříškem.

 

A kdo se na této akci organizačně podílel? Kromě ředitele školy a jeho týmu to byli především dva chovatelé. Oba jsou shodou okolností profesí pedagogové, což zajisté přispělo k zdárnému průběhu. Středoškolská učitelka Ing. Magdaléna Lisnerová se v oblasti Plzeň věnuje práci s mládeží. Každý rok připravuje několik akcí pro mladé chovatele. Proto se v roce 2011 zapojila do pořádání chovatelského dne v Horní Bříze. Se svým manželem, chovatelem velkých papoušků, měla na starosti soutěžní aktivity v budově školy. Dalším organizátorem chovatelského dne byl přítel Václav Richtr, jednatel místní základní organizace. Jak jsme už zmínili, také on se věnuje učitelskému řemeslu. Je docentem na Západočeské univerzitě a vede katedru chemie.

 

Na historii konání výstav v Horní Bříze, vztahu školy a města k organizaci a na některé další souvislosti, jsme se zeptali přímo přítele Václava Richtra. A co jsme se dozvěděli? Ten po ukončení hodnocení králíků, které již historicky provedl známý posuzovatel Stanislav Maxa, začal vyprávět.

 

V polovině devadesátých let, kdy organizace stála před rozpadem, se našlo několik odhodlaných chovatelů, kteří se ji snažili pod vedením předsedy přítele Miloslava Poka zachovat a dále rozvíjet. Jako první akci uspořádali stolní bodování králíků v prostorách schůzovní místnosti městského úřadu. V dalším roce pro zpestření vyzvali k účasti místní základní školu s doprovodnou výstavkou. Když v příštím roce organizace získala bezplatně část výstavních klecí po zrušené základní organizaci, doplnila stolní bodování malou výstavkou králíků.

 

Zde došlo k zásadní dohodě s vedením základní školy o koordinaci budoucích akcí. Pod vedením Mgr. Aleše Brandtlíka, učitele biologie, zaníceného chovatele exotů a milovníka přírody, velmi aktivně pracuje přírodovědný kroužek. Příští akce spojená se stolním bodováním králíků, již proběhla před školou a v jejích prostorách. Po několika letech se termín konání výstav ustálil na druhé sobotě v říjnu. S tím už počítají také v obou mateřských školkách, ve kterých děti každoročně již několik týdnů před výstavou, malují a modelují zvířátka, která potom na výstavě hrdě představí nejen svým rodičům a známým, ale i ostatním návštěvníkům. Díky vstřícnosti vedení školy v čele s ředitelem Ladislavem Čásou a městského úřadu, který umožňuje jak bezplatné uskladnění výstavního fundusu, tak i jeho transport na výstaviště, se společná akce chovatelů, základní školy a obou mateřských školek stala tradicí a úspěšně se rozvíjí. Protože každoročně současně probíhá i velká výstava hub, je o její návštěvu značný zájem. Celá akce je sice z chovatelského hlediska vedena poněkud netradičně, protože bodování zvířat probíhá před zraky návštěvníků. O to větší poučení však případným zájemcům přináší. V průběhu let se k původním členům přidali další noví chovatelé, někteří však samozřejmě odcházejí. Členská základna kolísá kolem dvaceti členů. Jako mladí chovatelé do naší organizace přišli i Tomáš Krofta, který již v současnosti vykonává funkci místopředsedy, a Lucie Šůmová, která je zapisovatelkou. Oba chovají králíky a jsou již vysokoškolskými studenty. Tomáš Krofta je navíc členem klubu chovatelů holandských králíků. V posledních létech se členská základna díky neobyčejné aktivitě přítele Jaroslava Kohouta, o kterém byla na stránkách Chovatele samostatná reportáž, rozrostla o několik chovatelů holubů. Jejich činnost je patrná nejen v rámci organizace, ale i mimo ni. Chovatelé holubů na naší výstavě přijali stejnou strategii jako v minulosti králíkáři. Posuzování holubů probíhá rovněž až po otevření výstavy.

 

Volnočasové aktivity a soutěže v budově školy, měli na svědomí již jmenovaný Aleš Brandtlík ve spolupráci s přítelkyní Magdalénou Lisnerovou a jejím manželem. Jejich aktivní účast na společné akci se setkávala s neobyčejným zájmem ze strany dětí i ostatních návštěvníků.  Naše organizace si velmi váží jejich zájmu a bude usilovat o další spolupráci. Co říci v závěru? Tato chovatelská výstava je již třináctá. Příští, čtrnáctá, se uskuteční v sobotu 13. října 2012 a věříme, že se opět stane dnem spolupráce, poučení a pohody.

 

 

 

Text a foto

 

Ing. Aleš a Bc. Daniela Bukovských

časopis Chovatel 5/2012

 

foto  - 4569foto  - 4570foto  - 4571
foto  - 4572foto  - 4573foto  - 4574

Vytisknout stránku

Adresa
Zemědělská usedlost
Klatovská 56/384
321 00, Plzeň - Litice

Tel: +420 603 538 950, +420 604 237 944
E-mail: zoofarma@seznam.cz

Mapa

Aktuality - Novinky

První vlaštovka u nás jaro nedělá...

vydáno:23.03.2019

img

Letos přiletěly vlaštovky brzy. Na drátech cvrlikaly, švitořily už 23.3.2019.Loni jsme...

»více

Chovatelská přehlídka v Kolešovicích 8.-10.2.2019

vydáno:00.00.0000

img

Starobylá budova bývalé fary hostila počátkem února chovatelskou přehlídku.Několik fotografií...

»více

"Venčení" poníků

vydáno:19.01.2019

img

                                                                                                 ...

»více

»archiv novinek

© Všechna práva vyhrazena ZOOfarma - činčily

Tvorba webových stránek ANT studio.cz