jste zde: úvodní » Novinky » Úspěšné ukončení studia na European business school


Úspěšné ukončení studia na European business school

https://ebschool.cz/reference

 

 

Ing. Aleš Bukovský, MSc.

Manažer správy nemovitostí a publicista

Absolvent programu MSc. - Management

Hlavní motivací mého studia na EBS SE bylo doplnění znalostí z oblasti podnikatelských dovedností. Z hlediska mé další profese - dopisovatele do periodik, jsem ocenil seminář Metodologie závěrečné práce. V něm jsem si prohloubil znalosti ohledně formální a obsahové stránky psaného textu různých žánrů. Seznámil jsem se s pravidly psaní poznámek pod čarou a zásadami citace cizích myšlenek autorů.

A proč jsem si vybral program Master of Science (MSc.)? Lákala mě možnost si sestavit výběr studovaných předmětů „přímo na tělo.“ Můj předpoklad a očekávání bylo naplněno. Povinně volitelné předměty dobře obohatily základní strukturu studia. A jak se mi osvědčila nosná - pevně stanovená - témata studovaného programu? Musím říci, že povinné předměty byly příjemným překvapením. Pro moji praxi měly největší přínos. Na těchto dobrých referencích se podíleli kvalitní lektoři. Jejich přednášky byly poutavé. Z těchto důvodů jsem nevynechal žádné tematické setkání.  Společné diskuze vtáhly posluchače do probírané problematiky. Příběhy studentů z praxe a častý humor „okořenily“ vzájemné debaty z probíraného tématu. Tento poznatek mě utvrdil v úsudku, že koncepce programu MSc. - Management, byla dobře navržená a připravená. Přestože jsem původně předpokládal, že si téma disertační práce zvolím z povinně volitelného předmětu, opak byl pravdou. Svoji závěrečnou práci jsem vypracoval z nosného předmětu - leadershipu.

Když jsem se na začátku rozhodoval, zda se mám „vydat na cestu studia“, porovnával jsem různé školy a programy. Mám ve zvyku analyzovat své budoucí kroky a odhadovat výsledek. V tomto rozhodovacím procesu si často vzpomenu na citát Friedricha Wilhelma Nietzscheho. Tento německý filosof, básník a hudební skladatel řekl: „Když si člověk postaví dům, vždycky zpozoruje, že se přitom přiučil něčemu, co měl rozhodně vědět, než začal stavět.“  Mnohé případové studie mého života myšlenku daného citátu potvrdily.

A jak hodnotím studium na EBS SE z hlediska zmíněného citátu? Musím říci, že koncepce navržené výuky moje očekávání naplnila. Pokud bych se vrátil na začátek a znovu si vybíral školu a složení odborných předmětů, v podstatě bych kopíroval stejné schéma výběru školy a studia.

foto  - 7387

»zpět do archivu novinek

Adresa
Zemědělská usedlost
Klatovská 56/384
321 00, Plzeň - Litice

Tel: +420 603 538 950, +420 604 237 944
E-mail: zoofarma@seznam.cz

Mapa

Aktuality - Novinky

Klisnička minihorse Maya dnes odjela do nového domova.

vydáno:25.11.2018

img

Maya the Bee, naše letošní hříbátko minihorse ,odjela do nového domova. Hodně štěstí holčičko !

Slavnostní promoce v pražském Rudolfinu

vydáno:24.11.2018

img

Dne 22. listopadu 2018 jsem uzavřel svá manažérská studia na European business school.Na školu...

»více

Nově k zapůjčení bílá svatební klec na holoubky.

vydáno:23.10.2018

img

»archiv novinek

© Všechna práva vyhrazena ZOOfarma - činčily

Tvorba webových stránek ANT studio.cz