10aaa

jste zde: úvodní » Okrasní holubi » Poštovní holubi v Malšicích


Poštovní holubi v Malšicích

Poštovní holubi

V posledních letech se poštovní holubi zabydlují na našich výstavách. Začátky nebyly jednoduché. Pro mnoho konzervativních chovatelů byla tato zvířata tak trochu trnem v oku. Ale hrany se obrousily a poštovní holubi se zařadili mezi ostatní tradiční plemena holubů na našich výstavách.

A co nás vlastně přivedlo k napsání těchto řádek o poštovních holubech? V sobotu 20. února se do zasněžené jihočeské vesničky sjeli chovatelé z celé České republiky. A kde se nacházel cíl jejich cesty? Napoví nám text lidové písničky: „Běží liška k Táboru, nese pytel zázvoru, ježek za ní pospíchá, že jí pytel rozpíchá…“ Na rozdíl od výše uvedených zvířátek spěchali k Táboru chovatelé poštovních holubů. V kulturním domě v Malšicích se na kraji obce konal již 11. ročník in memoriam Jiřího Timofije.

Než se dostaneme k programu tohoto holubářského setkání, zmíníme se v krátkosti o historii chovatelům blízké společnosti Hema Malšice. Především starším čtenářům je tato společnost známá výrobou chovatelských potřeb pro drobná hospodářská zvířata. Z těch nejznámějších můžeme uvést kroužky pro holuby a drůbež, tetovací kleště pro králíky a psy nebo ušní známky pro ovce a kozy. V krátkosti se zmíníme o její historii. Rodinná firma byla založena v roce 1920 podnikavým hospodářem Františkem Hejným. Původní sortiment veterinárních a hospodářských pomůcek se postupně rozšiřoval. Za minulého režimu firma prosperovala a do roku 1989 dodávala chovatelské produkty do všech zemí tehdejší východní Evropy. Po roce 1990 navázala firma Hema Malšice, pod vedením vnuček zakladatele, na tuto tradici a dále vyrábí potřeby pro chov hospodářských zvířat. Po malém odbočení se vrátíme k původnímu tématu.

Přátelské setkání vyznavačů holubího sportu již tradičně organizoval známý chovatel poštovních holubů z Přešticka, Ladislav Potůček. Hlavním lákadlem této akce byla přednáška majitele firmy Pharmagal s. r. o. PharmDr. Mariána Dubaje ze Slovenské republiky. Tento odborník na veterinární problematiku holubů, ale i králíků a drůbeže, dokáže fundovaně přednášet o veterinárních problémech současných chovů. Sám je aktivním holubářem, a proto pružně reaguje na aktuální nákazovou situaci u poštovních holubů.

Přednáška byla velice zajímavá. Kromě základního projevu, odpovídal Dr. Marián Dubaj na otázky z pléna. Zaujala nás informace o vakcinaci holubů. Častým prohřeškem je míchání vakcíny Pharmavac columbi 2 proti paramyxoviróze a herpesviru s přípravkem na potlačení endo i ekto parazitů na bázi ivomectinu. Holubáři se tímto postupem snaží urychlit veterinární prevenci. Bohužel při smíchání obou látek dochází k poškození inaktivované olejové vakcíny. Holubi si nevytvoří protilátky a nejsou chráněni proti těmto nebezpečným nákazám. Závěr zněl jednoznačně. Každou látku aplikovat individuálně. Novinkou na léčbu dýchacích potíží je tzv. „Vývojový přípravek“na bázi antibiotik, doplněný o základní vitamíny, vápník a esenciální aminokyselinu Methionin.

Dr. Marián Dubaj seznámil chovatele s brožurkou, kde jsou názorně uvedena vakcinační a léčebná schémata pro různá roční období a kategorie poštovních holubů. Jak uvedeme později, doufáme, že i chovatelé ostatních drobných hospodářských zvířat se dočkají podobné publikace.

Podařilo se nám získat zajímavou fotografii tří osobností holubářského sportu. Kromě výše uvedeného Dr. Mariána Dubaje, organizátora Ladislava Potůčka je na fotografii Ing. Stanislav Matuška. Při focení byla chvilka na získání několika informací od těchto VIP holubářů.

Dr. Marián Dubaj se zmínil o jednání a rozhovoru pro časopis Chovatel s naším předsedou Ing. Jaroslavem Kratochvílem. Na tomto setkání byl dojednán vznik praktické příručky o používání veterinárních programů pro okrasné holuby a ostatní drobná hospodářská zvířata. Jelikož používáme veterinární přípravky této firmy v našich chovech poměrně často a s dobrými výsledky, snažili jsme se o této společnosti zjistit něco navíc.

Společnost Pharmagal, s. r. o. Nitra byla založená v roce 1994 na Slovensku. V současnosti vyrábí přes 70 veterinárních přípravků s širokým sortimentem zaměřeným na drobná hospodářská zvířata. Z toho je jich 31 zaregistrováno v České republice. U nás působí tři obchodní zástupci, kteří se kromě prodeje podílí i na veterinární osvětě. U nás na Plzeňsku jsme už měli několik přednášek s reprezentantem společnosti Pharmagal MVDr. Lacinou.

Veterinární prevence a léčba je v současné době v chovech poštovních holubů již nepostradatelná. Bez řádného dodržování zoohygienických postupů a veterinárních schémat není možno dlouhodobě dosahovat dobrých výsledků. Jen při dobré péči se můžou dožít pošťáci požehnaného věku. Pro zajímavost můžeme uvést poštovního holuba Bonfíka, který dožil svůj dlouhý život u chovatele Slavibora Petržílky v Lounech. V roce 2008 byl zaevidovaný v knize rekordů, jako nejstarší poštovní holub v České republice. Dožil se neuvěřitelných 21 let.


Dalším VIP chovatelem na fotografii je Ladislav Potůček. Při rozhovoru zmínil chovatelské úspěchy svého strýce a literární činnost svého dnes již zesnulého bratra Karla Potůčka. Před rokem 1989 byl aktivním dopisovatelem do našeho časopisu Chovatel. Ve svých textech se zabýval problematikou chovu a tréninku poštovních holubů. Díky svým kontaktům na chovatele z Belgie, tehdejšího Západního Německa a Holandska získávali naši chovatelé informace z druhé strany tehdy rozdělené Evropy.

Poslední osobností poštovního holubářství je Ing. Stanislav Matuška. Tento chovatel, spolu se svojí manželkou, vydává jeden ze tří titulů časopisů o poštovním holubářství v České republice. Časopis Letu zdar vychází každý měsíc. Obsahuje 24 stran a jeho velikost odpovídá formátu A 4. Kromě holubářských informací zde najdete rubriku určenou ženám. Hlavním tématem jsou zajímavé recepty pro manželky holubářů.

Vedle tohoto periodika vychází časopis chovatelů poštovních holubů Dolet o 32 stranách ve formátu A 5. Za rok vychází pět čísel. Jeho vydavatelem je Ing. Václav Kasal z jihočeské Hluboké nad Vltavou. Posledním časopisem na poštovním holubářském nebi je informační zpravodaj Poštovní holub. Časopis čtvrtletně vydává Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů. Také tento časopis má menší formát A 5, ale obsahuje 52 stran. Uprostřed časopisu se nachází barevná příloha s fotografiemi úspěšných poštovních holubů.

Pro chovatele je tato nabídka holubářské literatury určitou alternativou k našemu časopisu Chovatel a v současnosti existenčně ohroženému časopisu Holubář. Zajisté stojí za zamyšlení, jak se můžou uživit v České republice tři holubářské časopisy zaměřené svým obsahem na nevelkou skupinu chovatelů poštovních holubů? V této branži je omezený počet potencionálních odběratelů a je velice těžké se prosadit. Při tomto přemítání jistě každého napadne, kolik chovatelských časopisů již muselo z různých důvodů skončit.

Závěrem bychom chtěli informovat o aktivitě naší ZO ČSCH Chválenice. Společně s chovatelem Aloisem Balíčkem (chovatelem žlutých standardních poštovních holubů) a Jiřím Koppem ml. (dlouholetým chovatelem sportovně vedených poštovních holubů) připravujeme speciální přehlídku poštovních holubů při naší místní výstavě v Želčanech. Na otevřené výstavě poštovních holubů Plzeňského kraje bychom chtěli ocenit nejlepší zvířata a do budoucna připravit i přednášky na téma posuzování a chov poštovních holubů. Touto aktivitou bychom chtěli přispět s trochou do mlýna k rozvoji poštovních holubů v ČSCH. Při organizování takové akce můžeme využít zkušeností z podobné akce (výstavy gigantů-obrovitých poštovních holubů Plzeňského kraje) pořádanou při místní výstavě v nedalekých Nezvěsticích. Po vypuštění prvních testovacích balonků mezi chovatele pošťáků nás překvapil poměrně velký zájem o tuto přehlídku. Trochu nás tato informace zaskočila, protože už několik let bojujeme s kapacitou našeho výstavního fundusu. Snad se nám do ledna příštího roku podaří tyto technické problémy vyřešit a na podzim budeme moci pozvat chovatele poštovních holubů ze západních Čech na první ročník této přehlídky.

Text a foto

Ing. Aleš a Bc. Daniela Bukovských

Chovatel 5/2010

 

foto  - 2908

Vytisknout stránku

Adresa
Zemědělská usedlost
Klatovská 56/384
321 00, Plzeň - Litice

Tel: +420 603 538 950, +420 604 237 944
E-mail: zoofarma@seznam.cz

Mapa

Aktuality - Novinky

Chovatelská přehlídka v Kolešovicích 8.-10.2.2019

vydáno:00.00.0000

img

Starobylá budova bývalé fary hostila počátkem února chovatelskou přehlídku.Několik fotografií...

»více

"Venčení" poníků

vydáno:19.01.2019

img

                                                                                                 ...

»více

PF 2019

vydáno:19.12.2018

img

»archiv novinek

© Všechna práva vyhrazena ZOOfarma - činčily

Tvorba webových stránek ANT studio.cz