126aaa

jste zde: úvodní » Ostatní » Projekt ochrany včely kraňské v rámci Národního programu


Projekt ochrany včely kraňské v rámci Národního programu

Paní Debora Kohn nám píše svůj komentář k článku v časopise Fauna o včele kraňské

Vázená paní Bc. Daniela Bukovská,

vás clánek k projektu ochrana včely kraňské v rámci Národního programu
me zaujal a ráda bych Vám dodala múj komentár.

Púvodním plemenem na území Cech a Moravy byla vcela tmavá. Tmavá vcela
je zdomácnelá divoká vcela medonosná, príbuzná severoafrické tuniské
vcele, která se jiz pred miliony lety z oblasti púvodního rozšírení v
jihozápadní Evrope zvolna rozšírila do celé západní, severní a strední
Evropy a pres severní Rusko a Sibir až k Tichému oceánu.

Se zavedením mobilních nástavkových úlu zacalo "moderní vcelarení".
Práve tou dobou pocali "pokrokoví" vcelari zpochybnovat rasu tmavé vcely
krížením a systematickým vytlacováním. Zaslepeni chamtivostí po stále
vyšším a vyšším medovém výnosu nedocenili tito prúkopníci vcelarství
vynikajcí vlastnosti naší regionálne prizpusobené vcely. V polovine
minulého století docházelo k jejímu krížení s jinými plemeny vcel a
znacné bastardizaci. V minulém století byla naše Tmavá vcela zámerným
dovozem rakouské výkonné vcely apis carnica systematicky vytlacována a
nakonec vyhubena. Pritom je tmavá vcela dobromyslná, nechá se ošetrovat
bez jakékoliv ochrany a je mírnejší než mnohá z rodu carnica. Tmavá
vcela je navíc velice pilná, prezimuje velice úsporne v malých rojích a
zjara se vyvíjí spíše opatrne, aby prechod ze zimy samostatne
kompenzovala. Sbírá pilne i pri chladném a špatném pocasí, kdy jiné rasy
vcel neoopouští útulek. Doby bez dostatku nektaru i silné zimy preckává
bez obtíží a je tudíž na naše klima i prírodu optimálne prizpusobena.
Ztráty vcelstva jsou prakticky neznámy. Dokonce roj, který sestává jen z
hrstky vcel, nemá potíže prežít.

Tmavá vcela je mírná vcela s dlouhým životem, aniž by se odnaucila
bránit se proti vetrelcum a parazitum. Veštšina ve strední Evrope
rozšírených vcelích ras je už prepestena, takže nám svou choulostivostí
zpusobují velké výdaje. Tmavá vcela je sice od prírody vybavena zvýšenou
cilostí a nižšími výnosy, ale za to nás odmení porozumením,
spolehlivostí a nízkými náklady. Jsme presvedceni, že naše dobromyslná a
presto od prírody divoká vcela má i potenciál k rezistenci proti varroáze.

Práve v dnešní dobe, kdy nás denne zastihují odstrašující zprávy o
hromadném vymírání vcel, získává domácí tmavá vcela mimorádne na
hodnote. Má mnoho kladných vlastností, které zasluhují být zachovány,
nebot nám poskytují duležití informace k prežití medonosné vcely
všeobecne. Veríme v enormní potenciál a prirozenou odolnost a robustnost
tohoto tvora, který po tisíciletí úspešne odolával všem klimatickým
zmenám a epidémiím. Naštestí ješte existují v sousedních zemích zbytky
tohoto vcelstva, genetická zásoba, po které mužeme sáhnout.V Evrope je
stále více uvedomelých vcelaru, kterí ocenují tyto mimorádné vlastnosti
a zasazují se o existencní rozšírení a opetné zdomácnení tmavé vcely.

Pres všechny dobré vlastnosti bude mít Tmavává vcela opravdovou šanci
jen tehdy, pokud se najde dostatek vcelarú, kterí tyto vlastnosti ocení
a budou je šírit. Verím též, že mnohý vcelar, který pro rostoucí ztráty
svého prešlechteného vcelstva kranky zamýšlí vzdát se vcelarení, najde s
tmavou vcelou ztracenou lásku k vcelarení a toto kulturní dedictví bude
predávat dál.

Biodiversita - ochrana ohroroženého druhu

Dalsím duležitý argument pro zachování tmavé vcely je ochrana ohroženého
druhu. Lidstvo na celém svete zažívá globalizaci, jaká ješte
neexistovala. V jejím dúsledku dramaticky vymírají domácí druhy, jiné
organismy se neprirozene sile rozširují. Rozmanitost druhu razantním
tempem ubývá. Protikladem tohotu ochuzování je biodiverzita. Definuje co
možná nejvetší rozmanitost druhu zachováním v jejich prirozených
oblastech rozšírení. Z hlediska biodiverzity je nezodpovedné nadále
zabranovat rozšírení tmavé vcely v naší vlasti ochranou neprátelské
vcely kranské. Práve to se však deje v Cesku. Tmavá vcela je se strany
vcelarských svazu a legislativy vytlacovací metodou vyvraždována.

Legislativa - boj proti biodiversite

V roce 1965–66 prestala tmavá vcela v cisté forme oficiálne existovat. V
roce 1970 byla Ceským svazem vcelarú prijata dlouhodobá koncepce chovu
matek. Jejím cílem byla cistá forma vcely kranské. Od té doby
legislativa Ceské republiky vehementne ignoruje všechny pozitivní
argumenty pro ochranu naší jediné domovské Tmavé vcely apis mellifera
mellifera a její rozšírení v naší vlasti. Nezodpovezenou otázkou
zústává, jestli se v ceském vcelarském svazu nechoulí jen pár
tvrdohlavých funkcionárú, kterí nechápou ekologické souvislosti a
zámerne rozširují nesmyslné pohádky o lenivosti, bodovitosti,
choulostivosti a vysokému sklonu k rojení Tmavé vcely a nutnosti chránit
cizí ohroženou vcelu kranskou.

Guerilla Beekeeping - vcelaríme s Tmavou vcelou


http://www.lilit.de
Guerilla Beekeeping Apis mellifica mellifica

Debora Kohn

דבורה כהן

foto  - 4306foto  - 4305foto  - 4309

Vytisknout stránku

Adresa
Zemědělská usedlost
Klatovská 56/384
321 00, Plzeň - Litice

Tel: +420 603 538 950, +420 604 237 944
E-mail: zoofarma@seznam.cz

Mapa

Aktuality - Novinky

Veselé Velikonoce a slunné dny přeje rodina Bukovských

vydáno:19.04.2019

img

Nová muzejní sezóna v Hornofalckém skanzenu 2019

vydáno:26.03.2019

img

Vážení přátelé,   posílám Vám aktuální muzejní program Hornofalckého skanzenu Neusath-Perschen,...

»více

První vlaštovka u nás jaro nedělá...

vydáno:23.03.2019

img

Letos přiletěly vlaštovky brzy. Na drátech cvrlikaly, švitořily už 23.3.2019.Loni jsme...

»více

»archiv novinek

© Všechna práva vyhrazena ZOOfarma - činčily

Tvorba webových stránek ANT studio.cz