9aaa

jste zde: úvodní » Králíci, morčata » Kladenský běláček na Evropské výstavě v Lipsku


Kladenský běláček na Evropské výstavě v Lipsku

 

V letošním roce 2012 jsme měli možnost po třech letech ukázat ostatním chovatelům z celé Evropy náš zemský chov králíků. Jednotlivci i kluby se snažili vystavit svá nejlepší zvířata a poměřit je v mezinárodní konkurenci na 27. Evropské výstavě v umístěné v hale nového výstaviště v Lipsku.  V popředí zájmu našich i zahraničních návštěvníků byla národní plemena. Výsledky z výstavy ukazují, že kolekce českých králíků dobře reprezentovaly Českou republiku a mnoho našich zvířat získalo prestižní ocenění. Výstava v Lipsku byla příležitostí k navázání a utužování zahraničních kontaktů, přátelského posezení s přáteli a k doplnění chovného materiálu. Plemenná zvířata neputovala pouze do naší republiky, ale mnoho zvířat prodali i naši vystavovatelé. To je známka, že i naši chovatelé mají špičková zvířata. Na přehlídce bylo k prodeji šedesát procent vystavených zvířat. A z tohoto množství si mohl vybrat snad každý zájemce. Ke zdárnému průběhu výstavy byl k dispozici stánek Českého svazu chovatelů. Pracovníci zajišťovali servis nejenom pro naše vystavovatele, ale pro všechny zájemce o české chovatelství. Kromě odborného poradenství bylo pro návštěvníky výstavy připravené pohoštění, propagace našeho časopisu Chovatel. K dispozici byly dále propagační letáčky, kalendáře, plakáty a reklamní předměty. Celou atmosféru stánku dotvářela lidová cimbálová muzika. Nechyběly housličky, ani basa. Chytlavé písničky měly obrovský ohlas nejenom u českých návštěvníků! Můžeme říci, že tento pozitivní přístup pomohl zviditelnit české chovatelství v konkurenci ostatních prezentací členských států EE a stal se příjemnou společenskou událostí konce roku.

 

Zvířat bylo na 27. Evropské výstavě v Lipsku vystaveno devadesát šest tisíc. Takové množství chovanců, společně s ostatními doprovodnými akcemi, zařadilo přehlídku mezi největší akce všech dob v rámci chovatelské Evropy. Králíci se svými 25 810 kusy tvořili asi jednu čtvrtinu osazenstva přehlídky. Česká republika předvedla po domácích německých chovatelích a sousedních Rakušanech třetí největší kolekci vystavených zvířat. A to ještě musíme vzít v úvahu, že počty vystavených jedinců zajisté ovlivnila současná ekonomická situace v našem státě a také absence dotací pro vystavovatele z Ministerstva zemědělství. Přesto bylo v hlavních odborech vystaveno 1674 kusů zvířat od 244 chovatelů. Holubů se na výstavě sešlo 923 kusů, u drůbeže bylo předvedeno pouze 206 zvířat. Králíky vystavilo 97 českých chovatelů s celkovým počtem 545 kusů. A to je pro prezentaci českého chovatelství velice dobrá vizitka.

 

Z šesti národních plemen králíků jsme se nejvíce zajímali o expozici našeho národního plemene, českého albína (Tsechechische Albino). Lidově se nazývá podle místa jeho vyšlechtění, kladenský běláček. Jak jste si v nadpisu zajisté všimli, tento termín jsme schválně použili, aby se dostal do podvědomí široké chovatelské veřejnosti. Albínů bylo vystaveno 30 kusů od pěti chovatelů. Je jistě zajímavé, že běláčky předvedlo více zahraničních vystavovatelů. Na této zajisté nelichotivé skutečnosti, mohl mít vliv termín speciální výstavy českých albínů a hototských bílých. Obě akce se uskutečnily ve stejném čase a vzájemně se překrývaly. Klub reprezentovala dvěma kolekcemi spoluautorka článku. Jednou kolekcí přispěl přítel Václav Dorůžka, bývalý dlouholetý předseda, dnes stojící mimo klub. Jeho kolekce byla vyrovnaná v typu a získala ocenění 377,5 bodu. Ze zahraničních vystavovatelů nejlepší zvířata předvedla Dzintra Karavaicuka z města Madonasn z Litvy. Kolekce byla hodnocená 381 body. Zvířata byla velice dobrá v zádi. Horší byl postoj a srst. Z dalších kolekcí chovatelů z Litvy byla lépe hodnocená zvířata chovatele Likiase Marekse s ohodnocením 377,5 bodu. Vystavovatelka Rubanika Stella obdržela 370,0 bodů. Zvířata byla horší v zádi, měla zažloutlou barvu a nepružnou srst. Na druhou stranu měla dobrý tvar uší. Ocenění českých albínů provedla dvojice německých soudců, Ennen Uwe a Patzig Albert. Čeští albíni byli na výstavě umístěni mezi kolekcí hototských bílých a početnou kolekcí králíků kalifornských. Hototští bílí, kteří jsou součástí českého klubu, byli na výstavě předvedeni v daleko hojnějším počtu než český albín. Převážně němečtí chovatelé vystavili 13 kolekcí a 7 jednotlivců, celkem 59 zvířat. Oproti jiným letům čeští chovatelé Hb na přehlídce chyběli. Nejlépe byla oceněná kolekce Evropského mistra s celkovým počtem bodů 385,5. Z této čtveřice obdržela samice Hb za ocenění 97,5 bodů  titul Evropského šampiona.

Králíci byli v halách umístěni většinou do dvou řad, což trochu narušovalo prohlídku jako celku. U českých albínů se navíc expozice půlila a byla rozdělena do dvou konců. Přesto bylo u kolekce českých albínů rušno. O naše běláčky byl živý zájem. Podestláno bylo zlatavou slámou v dostatečném množství. Horší bylo krmení a napájení. Od pátku do neděle jsme ani jednou nezaznamenali, aby měla zvířata dostatek krmiva a vody. Ale to byl snad jediný šrám na jinak vcelku dobře uspořádané výstavě. Horší výživnou kondici jsme zaznamenali u králíků po návratu z výstavy. Nejhůře dopadl zatoulaný samec, kterého jsme získali až třetí den po svozu, výměnou za zvířata, která pro změnu zakotvila zase u nás. Díky obětavosti Josefa Vilhelma bylo o králíka po dobu tří dnů dobře postaráno a náročné cestování ustál. Vzal ho k sobě domů a náležitě se o něj postaral. Za to mu patří naše upřímné poděkování. Je vidět, že má chovatelské srdíčko na správném místě.

 

 Jistě pozitivní zprávou pro českou králíkářskou obec je informace, že chovatelé z Litvy našli cestu k našemu českému albínovi. Jejich prezentace na Evropské přehlídce je signálem, že mají zájem nejenom o dobré užitkové vlastnosti, ale i o výstavnictví. Oba znaky mají svoji váhu a je jim třeba věnovat náležitou pozornost. Převážná část článku se věnuje exteriérovým vlastnostem a výstavnictví. Proto jsme pro zájemce, kteří preferují užitkové vlastnosti, uvedli tabulku s výsledky celoživotní užitkovosti samice českého albína z našeho chovu. Částečné výsledky byly zveřejněny v časopise Chovatel už před čtyřmi lety, nyní je tabulka doplněná. Pro zajímavost uvedeme malou ekonomickou kalkulaci. Pokud 172 odchovaných zvířat na výše uvedenou samici vynásobíme cenou za chovné zvíře v hodnotě 500,- Kč, dostáváme se k zajímavému číslu 86 000,- Kč. I pokud budeme počítat pouze cenu masa, dospějeme k nižšímu, ale stále zajímavému číslu.

 

A jak to na výstavě vypadalo s ostatními národními plemeny? Moravských modrých (Mährische blaue Kaninchen), našich největších králíků z této skupiny, bylo v letošním Lipsku vystaveno šestnáct kusů od čtyř českých chovatelů. Za zmíňku jistě stojí, že fotografie uvádějící každé plemeno v katalogu, byla u moravského modrého zaměněna za králíka japonského. Plemeno moravský bílý hnědooký (Mährischen weisse braunaugige Kaninchen) reprezentovala pouze jedna kolekce přítele Bc. Miroslava Melcra. Posouzení čtyřčlenné kolekce provedla německá dvojice posuzovatelů, Grafe Jörg a Völker Fritz. U českého strakáče uvedeného v katalogu také jako malý strakáč, bylo prezentováno v pěti rázech 303 kusů. Nejvíce vystavovatelů bylo z Německa. Ale i čeští chovatelé předvedli několik velice dobře hodnocených kolekcí. Nejvyšší ocenění na jednotlivce získal jedinec v modré barvě s oceněním 98,5 bodu. Nejlépe oceněná kolekce českého strakáče obdržela neuvěřitelných 387,5 bodu. Byla udělena na černý ráz. Opět musíme připomenout, že fotografie uvádějící českého strakáče představovala zakrslého beránka. Není od věci se zeptat, kde je pověstná německá preciznost? Český luštič byl uvedený pod německým názvem Separator, v závorce uvedeném pod dalším názvem Biege. 14 kolekcí předvedli pouze zahraniční vystavovatelé. Kolekce Evropského mistra byla ohodnocena 386,5 body. Z téže kolekce se rekrutoval šampion oceněný 97 body.  Ani český červený neměl na přehlídce českého vystavovatele. Zato byla hojně vystavena jeho německá obdoba Sachsengold. Z 221 zvířat byla nejlépe hodnocena kolekce s 386 body. Jednotlivec ze stejné kolekce získal ocenění 97,5 bodu. Podobná situace panovala i u králíka českého černopesíkatého. Na výstavě byl předveden jeho německý protějšek Schwarzgrannen. Nejlepší kolekce byla v konkurenci 161 zvířat oceněna 386 body. Podobně jako u předešlých plemen Evropského šampiona s oceněním 97 bodů, přidělila dvojice posuzovatelů na samce ze stejné kolekce. Pokud srovnáme kolekci českých albínů s ostatními národními plemeny, musíme říci, že třicet vystavených exemplářů bylo důstojnou kolekcí. Podobně tomu bylo i v minulosti. V přilehlé tabulce přinášíme informace z ostatních Evropských výstav.

 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem českým vystavovatelům za vzornou reprezentaci na 27. Evropské výstavě v Lipsku a to především národních plemen. Zvláště potěšitelná je prezentace českých albínů litevskými vystavovateli. Doufáme, že je to první vlašťovka v očekávaném rozšíření kladenského běláčka do zahraničí.

 

 

Text a foto

Ing. Aleš a Bc. Daniela Bukovských

časopis Chovatel 2/2013

 

 

 

Hodnocení králíků českých albínů na Evropských výstavách

Místo a rok

EV Brno

1998

EV Praha

2004

EV Lipsko

2006

EV Nitra

2009

EV Lipsko

2012

Evropský mistr (nejlépe hodnocená kolekce)

Václav

Dorůžka

Mgr. Radek Petráš

Mgr. Radek Petráš

Bc. Daniela Bukovská

Bc. Daniela Bukovská

381

383

385

384

381

Evropský šampión (nejlépe hodnocené zvíře)

Václav

Dorůžka

Bohumil

Grulich

Mgr. Radek Petráš

Václav

Dorůžka

Bc. Daniela Bukovská

96,0

96,5

97,0

97,0

97,0

Počet vystavených ČA

36

31

24

50

20

Počet vystavovatelů

9

9

3

8

5

foto  - 4887foto  - 4888foto  - 4889
foto  - 4890foto  - 4891foto  - 4892

Vytisknout stránku

Adresa
Zemědělská usedlost
Klatovská 56/384
321 00, Plzeň - Litice

Tel: +420 603 538 950, +420 604 237 944
E-mail: zoofarma@seznam.cz

Mapa

Aktuality - Novinky

Chovatelská přehlídka v Kolešovicích 8.-10.2.2019

vydáno:00.00.0000

img

Starobylá budova bývalé fary hostila počátkem února chovatelskou přehlídku.Několik fotografií...

»více

"Venčení" poníků

vydáno:19.01.2019

img

                                                                                                 ...

»více

PF 2019

vydáno:19.12.2018

img

»archiv novinek

© Všechna práva vyhrazena ZOOfarma - činčily

Tvorba webových stránek ANT studio.cz