10aaa

jste zde: úvodní » Okrasní holubi » Nezvěstické bilancování


Nezvěstické bilancování

Zveřejněno v časopise Chovatel 2/2017

Členové nezvěsticé organizace si v loňském roce zdvihli pomyslnou laťku hodně vysoko. Rok 2016 byl pro ně z výstavního hlediska náročný. Výstava stíhala výstavu. A protože mají s výstavnictvím dlouholeté zkušenosti, zvládli všechny akce na výbornou. Jsou zkrátka dobří manažeři a správní hospodáři. Při pořádání přehlídek nemyslí jenom na sebe. Záleží jim také na dobré pohodě vystavených zvířat. V nedávné době investovali značné množství energie a prostředků do nových technologií. Především vyměnili staré výstavní klece za nové. Aby klece zbytečně nezahálely, připravili pro loňský rok několik zajímavých přehlídek. Můžeme jmenovat regionální výstavu dvou krajů, oblastní přehlídku, speciální výstavu drůbeže a také tradiční zimní výstavu. Ta bývá doplněná soutěžní přehlídkou králičích plemeníků. Prozradíme, že tato soutěž je libůstkou jejich předsedy. V  areálu proběhl také aukční trh kozlíků a plemenných koz. Akce se konala v září a tradičně zahájila výstavní sezonu. Výčet není ještě u konce. První listopadový víkend, hostila chovatelská obec dvě zajímavé přehlídky. V areálu byly vystavené kolekce užitkových holubů a masných plemen králíků. Můžeme říci, že se vzájemně doplňovaly. A co měly společného? Obě přehlídky byly cílené na chovatele preferující užitek. I když v poslední době již takové členění přestává platit. Chovatelé se vedle užitkovosti zaměřují čím dál více na zvířecí krásu. Užitkovost klesá a dostává se tak zvaně na druhou kolej. Společným ukazatelem pro přítomné vystavovatele, návštěvníky a zájemce o chovná zvířata byla radost ze vzájemného setkání. Plně se naplnilo heslo nás chovatelů – pro radost, krásu a užitek. A jaká zvířata jsme mohli v Nezvěsticích vidět? V holubářské části výstavy jsme mohli obdivovat 10. výstavu chovatelů gigantů. Chovatelé králíků předvedli celostátní přehlídku Klubu chovatelů masných plemen. Zkrátka, pod jednou střechou bylo soustředěno z celé republiky mnoho zvířecí krásy.   

 V první části se budeme věnovat gigantům. Na výstavě jejich chovatelé soutěžili, bilancovali a také se ohlíželi do minulosti. Jednalo se o jubilejní výstavu. U zrodu výstavy v roce 2007 stáli Jaroslav Kohout a spoluautor článku. Prvně jmenovaný je dodnes jejich aktivním chovatelem. Druhý je v minulosti také choval. Dnes se podílí na jejich hodnocení. Aby si návštěvníci připomněli jednotlivé ročníky, byly vypracované přehledné tabulky s výsledky. Oprášily se fotografie z jednotlivých ročníků. Podobné hodnocení přehlídky gigantů přišlo již před pěti lety. Jednalo se tehdy o první malé výročí. Vzpomínalo se na Viktora Engla, chovatele, který se podílel na jejich rozšíření u nás. Od té doby uplynulo dalších pět let. Čas utekl jako voda. Každoroční výstavy přinesly nové vítěze, šampiony a mnoho dalších informací. A které z nich jsou pro účastníky nejdůležitější? Jedna z nich je pro všechny společná. Máme na krku o jeden křížek navíc. Díky této skutečnosti, se vzpomínalo na chovatele, kteří už holubaří na pravdě Boží. Mnoho vystavovatelů a obdivovatelů přehlídky se při vzájemných debatách, dotklo tématu stárnutí.  Připomněli si slova herce Bolka Polívky: „Přestává být vidět, že jsem mlád.“ Ale hlavu vzhůru. Chovatele lze přirovnat ke kvalitnímu, déle zrajícímu vínu. Čím starší, tím lepší. Máme se na co těšit…

 A co jsme na přehlídce mohli vidět? Vystaveno bylo 131 holubů. Letošní přehlídka měla zástupce z Moravy. Výstavu posoudil Václav Čejka a spoluautor článku. A jaké byly výsledky? Pro jejich prezentaci jsme použili dvě tabulky. V první se může zájemce seznámit s historií výsledků, jmen a jednotlivých ročníků. V druhé tabulce jsou uvedené aktuelní výsledky z otevřené 10. jubilejní výstavy chovatelů gigantů Plzeňska. Tím jsme z textu vyňali hodně dat, která jsou zajímavá pro úzký okruh čtenářů. Je na každém z nich, zda si tabulku prostuduje.

 Z informací o posuzování uvedeme na začátku perličku. U barevného rázu modrý bělouš, mohli návštěvníci vidět tři holuby oceněné 97 body vedle sebe. To se nepovede každý den. O kvalitě vystaveného rázu svědčí skutečnost, že se hodnotilo systémem sudá, lichá. Verdikt měl díky tomu větší mandát. Tradičně kvalitní zvířata představoval ráz modrý pruhový. Putovala tam většina cen. Neztratili se také giganti v barvě opálové. Z nich povstal absolutní vítěz výstavy. Poplekou byl ráz červeně plavý. Jak počtem, tak kvalitou. Za povšimnutí stojí barva bílá. Před lety chovatelé „kopali“ s tímto rázem třetí ligu. Dnes se protlačil do soutěže nejvyšší. Tradičně průměrní byli giganti v barvě žluté.

 Když mluvíme o gigantech, přineseme čtenářům pár informací o posunu v jeho standardu. Na přiloženém obrázku přinášíme grafický návrh standardu ze země jeho původu USA. Americký klub načrtl nový ideál. Jedná se o studii, kam by se mělo plemeno v budoucnu ubírat. Návrh hodně předbíhá dobu. Možná díky tomu došlo k určité polarizaci amerických chovatelů. Jedni návrh vychvalují, druzí zatracují. Své si řekli také chovatelé z Evropy. Můžeme jmenovat němce, maďary a také italy. Zkrátka není jednotný názor na nový vzorník. Z tohoto důvodu trvá uznávací řízení již třetím rokem. Náš klub patří k respektovaným spolkům v rámci světové obce chovatelů gigantů. Jeho názor má velkou váhu. Naši chovatelé se k navržené ilustraci přiklánějí.

Pokud si návrh rozebereme z hlediska morfologie, zjistíme, že všechny požadované vlastnosti se zvýrazňují. Celek je však komponovaný do vzájemné harmonie a proporcionality. Můžeme říci, že se výsledný návrh zjednodušil a lahodí oku. Dal by se použít příměr od renesančního sochaře, architekta, malíře, přírodovědce, vynálezce a konstruktéra Leonarda Da Vinciho, autora slavného obrazu Mona Lisa: „Jednoduchost je nekonečná dokonalost. Dokonalost je nekonečná jednoduchost.”

Asi největší posun v anatomických pozicích se odehrál ve vyváženosti celé postavy jedince. Nohy se přiblížily k pomyslné vertikální (svislé) ose. Tím se ideál giganta v této pozici podobá novému standardu amerického kinga. Oproti minulosti se zvýraznila dobře klenutá hruď před ohbím křídel. Kaudální (ocasní) partie se opět zkrátila. Také trup se prohloubil a zkrátil. Ke změně došlo také v klenutí hlavy. Dá se říci, že došlo k souladu zakulacení v návaznosti na ostatní partie těla. Ke změně došlo v podstatné a dosud opomíjené partii krku. Rozšíření v klenutou hruď a záda musí být pravidelné a harmonické. Ostatní partie se musí vzájemně, s ohledem na estetiku, propojit. Můžeme říci, že „novému „ gigantovi to na obrázku opravdu sluší. A dlužno říci, že současní nejlepší jedinci v rámci jejich populace mají k nově vytyčenému ideálu našlápnuto. Máme důkazy. Rámec těla lze posoudit při ořezávání fotografie pro potřeby redakce. Z praxe můžeme říci, že běžné holuby ořezáváme ve formátu 3x4 na šířku. Nejkvalitnější jedinec giganta se vměstná do stejného formátu na výšku. Jedná se o jasný měřitelný důkaz změny tvaru.

 V další části se jenom letmo dotkneme speciálky Klubu chovatelů masných plemen králíků. Bude se jednat o skromné bilancování. Věříme, že s podrobnými výsledky nás seznámí některý z posuzovatelů, či členů Klubu chovatelů masných plemen králíků. Vystaveno bylo téměř 370 zvířat. Těžkou práci pro partu posuzovatelů připravilo 49 vystavovatelů z celé republiky. Tlačenice na mety nejvyšší byla obrovská. Rozdíly mezi nejlepšími byly nepatrné. A vítěz v jednotlivých kategoriích mohl být pouze jeden. V jednom však zvítězili přítomní chovatelé společně. Již při soudcování si chovatelé z klubu přehlídku náležitě užívali. Kuchyně jela na plný výkon. Vůně specialit lákala účastníky do společenské místnosti. Tam na ně čekalo velké překvapení. Jednalo se o bohatou tabuli. Chuťovky, chlebíčky a další pochutiny dodávaly akci slavnostní atmosféru. Zkrátka klubisté se dokážou bavit a přehlídku si náležitě užili.

 Co říci závěrem? Úspěšná výstava nevzniká sama od sebe. Je za ní mnoho organizační práce. A je třeba říci, že nezvěstičtí chovatelé mají dobrý realizační tým, chovatelský areál a předsedu, dnes bychom řekli manažera. Všem za krásný chovatelský zážitek patří pochvala „před nastoupenou jednotkou“. Jen tak dále… A jako úplnou tečku za tímto článkem si dovolíme uvést krátký citát od již zmíněného myslitele Leonarda Da Vinciho:„Člověk má úžasnou schopnost hovořit, ale většina z toho, co říká je prázdná a klamná. Zvířata jí mají méně, ale to málo, co sdělují, je užitečné a pravdivé. A je lepší malá a pravdivá věc než obrovská faleš.“Text a foto

Ing. Aleš a Bc. Daniela Bukovských

 

Foto:

1-Vyobrazení navrženého nového standardu giganta ze země původu USA

2-Renesanční umělec a myslitel Leonardo Da Vinci dokázal ovlivnit ve své době většinu tehdejších věd a nauk. Dodnes dokáže svými myšlenkami ovlivňovat současné dění. Zdroj obrázku Wikipedie

3-Na realizaci výstavy se spolupodílel zapisovatel Jindřich Kašpar a posuzovatel Václav Čejka

4-Společné foto chovatelů masných plemen a holubů gigantů před nezvěstickým areálem

5-Gigant bělouš oceněný 97 body

6-Gigant opál s dobře utvářenou klenutou hrudí

7-Gigant dominantní opál bělopruhý byl správně hluboký a široký v trupu

 

Přílohy:

1. Tabulka

 

 

Otevřená výstava chovatelů gigantů Plzeňského kraje – destileté bilancování

Pořadí

Rok výstavy

Místo pořádání

Mistr výstavy

 (Nejlepší kolekce)

Šampion výstavy

 (Nejlepší jednotlivec)

1.      

2007

ZO ČSCH Nezvěstice

Vratislav Reich

Vratislav Reich

2.     

2008

ZO ČSCH Nezvěstice

Vratislav Reich

Vratislav Reich

3.     

2009

ZO ČSCH Nezvěstice

Vratislav Reich

Vratislav Reich

4.     

2010

ZO ČSCH Nezvěstice

Václav Švehla

Václav Švehla

5.     

2011

ZO ČSCH Nezvěstice

Vladimír Kuchynka

Jaroslav Kohout

6.     

2012

ZO ČSCH Nezvěstice

Václav Švehla

Vladislav Píša

7.     

2013

ZO ČSCH Nezvěstice

Václav Švehla

Vladislav Píša

8.     

2014

ZO ČSCH Nezvěstice

Vladimír Kuchynka

Václav Švehla

9.     

2015

ZO ČSCH Nezvěstice

Vladimír Kuchynka

Václav Švehla

10. 

2016

ZO ČSCH Nezvěstice

Milan Suchomel

Milan Suchomel

 

 

 

 

 

 

2. Tabulka

 

Jubilejní 10. výstava holubů gigantů – Nezvěstice 2016

Pořadí

Ocenění

Barevný ráz, poznámka

Chovatel

1.      

Mistr výstavy

Nejlepší kolekce

Milan Suchomel

2.     

Šampion výstavy - pohár klubu

Opál

Milan Suchomel

3.     

Šampion výstavy - pohár Aleše Bukovského

Bílá

Jaroslav Kohout

4.     

Šampion výstavy

Modrý pruhový

Milan Suchomel

5.     

Čestná cena

Modrý bělouš

Vladimír Kuchynka

6.     

Čestná cena

Modrý bělouš

Vladimír Kuchynka

7.     

Čestná cena

Opál

Jaroslav Kohout

8.     

Čestná cena

Modrý pruhový

Vladislav Píša

9.     

Čestná cena

Tmavý modrý kapratý

Pavel Buček

10.

Čestná cena

Modrý pruhový

Milan Suchomel

 

 

 

 

 

 

 

foto  - 6792foto  - 6793foto  - 6794
foto  - 6795foto  - 6796foto  - 6797
foto  - 6798

Vytisknout stránku

Adresa
Zemědělská usedlost
Klatovská 56/384
321 00, Plzeň - Litice

Tel: +420 603 538 950, +420 604 237 944
E-mail: zoofarma@seznam.cz

Mapa

Aktuality - Novinky

Chovatelská přehlídka v Kolešovicích 8.-10.2.2019

vydáno:00.00.0000

img

Starobylá budova bývalé fary hostila počátkem února chovatelskou přehlídku.Několik fotografií...

»více

"Venčení" poníků

vydáno:19.01.2019

img

                                                                                                 ...

»více

PF 2019

vydáno:19.12.2018

img

»archiv novinek

© Všechna práva vyhrazena ZOOfarma - činčily

Tvorba webových stránek ANT studio.cz